ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 36 | ทั้งหมด : 857
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่รับสมัคร หน่วยงาน สมัคร
  1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 14 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี สมัคร
  2 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 14 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ สมัคร
  3 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 2 1 14 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สมัคร
  4 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 4 14 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  5 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) 1 1 14 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ สมัคร
  6 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 14 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ สมัคร
  7 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 4 14 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  8 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 14 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี สมัคร
  9 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 14 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สมัคร
  10 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 14 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
  11 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 1 14 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สมัคร
  12 ช่างเย็บ 1 1 14 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
  13 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 14 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สมัคร
  14 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท สมัคร
  15 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 15 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ สมัคร
  16 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 1 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  17 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 3 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
  18 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 1 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ สมัคร
  19 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท สมัคร
  20 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน สมัคร
  21 ช่างระบบปั๊มและวาล์ว 1 1 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สมัคร
  22 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 1 15 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สมัคร
  23 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 2 16 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ สมัคร
  24 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 1 16 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 857 รายการ