ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน วันนี้ : 29 | ทั้งหมด : 690
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่เปิดฝึกอบรม หน่วยงาน
  1 การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1 30 14 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  2 การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า 30 14 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  3 การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 14 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  4 ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า) 280 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
  5 ช่างย้อมเส้นใยฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ 30 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
  6 การทำของที่ระลึก 30 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ สมัคร
  7 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 30 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
  8 การตัดเย็บชุดพื้นเมือง 30 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
  9 การเชื่อมทิกเหล็กกล้าแผ่นบาง 30 15 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  10 เทคนิคการสอนงานและเป็นหัวหน้างาน 30 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  11 9 พฤติกรรม 9 สู่ความสำเร็จ 18 16 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
  12 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1 30 16 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  13 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 16 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
  14 การประกอบอาหารว่าง 30 16 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
  15 ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 30 16 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
  16 การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ระดับ1 30 16 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
  17 การประยุกต์ใช้โปรแกรมAutoCAD3มิติ 30 16 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  18 แผนกผู้ผลิตอาหาร (Food Production) ตำแหน่งเดมี-เชฟ (Demi-Chef) 30 16 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ สมัคร
  19 การทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้า 30 17 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
  20 การเขียนแบบวิศวกรรม 30 17 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  21 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 17 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  22 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
  23 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
  24 ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 690 รายการ